ಕಹಳೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2.0 | ಗೀತೆ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಹಳೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2.0 | ಗೀತೆ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು : ಕಿರಣ್ ಕಾವೇರಪ್ಪ

ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
https://docs.google.com/…/1sxIIO7nJ7Vg2hl_xHJtTNH1vjFb…/edit


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s